Letselschade bij een eenzijdig ongeluk

In het verkeer gebeuren jaarlijks vele ongelukken. Bij een aanrijding tussen twee voertuigen is vaak een schuldige en een slachtoffer aan te wijzen. Het komt echter ook regelmatig voor dat een ongeluk eenzijdig is. Denk bijvoorbeeld aan een automobilist die door een onveilige verkeerssituatie in de berm of zelfs in het water belandt. Bij zo’n ongeval is niet direct een tweede partij betrokken. Toch kunt u uw letselschade in zo’n situatie wellicht verhalen. Bij uw verzekering, of bij een partij die indirect aansprakelijk is.

Verzekering bij een eenzijdig ongeval

Wie wel eens betrokken is geweest bij een ongeval weet dat er schadeformulieren ingevuld moeten worden door de betrokken partijen. Bij een eenzijdig ongeval is dit niet van toepassing. Alleen met een all-risk verzekering heeft u recht op vergoeding van de schade aan uw auto. De WA-verzekering zal de kosten niet vergoeden.

Wanneer u meer dan alleen schade aan uw auto oploopt zult u nog beter verzekerd moeten zijn. Met de Schadeverzekering Inzittenden zijn de bestuurder én inzittenden het best verzekerd voor geleden schade, ongeacht wie er schuldig is aan het eenzijdige ongeluk. U krijgt zowel materiële als immateriële schade vergoed. De Consumentenbond schreef in april 2018 waarom een inzittendenverzekering nuttig kan zijn.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Een eenzijdig ongeval ontstaat vaak door een gevaarlijke situatie, of door gebrekkig onderhoud aan de (openbare) weg. In zo’n geval kan het wel zo zijn dat iemand anders schuldig is aan uw letsel. Meestal is de wegbeheerder aansprakelijk. Er zijn drie partijen die kunnen worden geclassificeerd als wegbeheerder. Dit zijn:

  • Gemeente
  • Provincie
  • Rijkswaterstaat

Een algemene regel is dat de wegbeheerder aansprakelijk is als deze eerder al duidelijk op het risico gewezen is. Als u een vergoeding wilt eisen van de wegbeheerder is het belangrijk om te weten dat u zelf moet bewijzen dat de weg niet veilig genoeg is. Hierbij kunt u denken aan het verzamelen van duidelijke foto’s die inzicht geven in de situatie en getuigen die uw verhaal kunnen bevestigen. In de winter kan er sprake zijn van gladheid. Bij een eenzijdig ongeluk door gladheid kunt u dan ook de beheerder aansprakelijk stellen. Het is immers hun verantwoordelijkheid om wegen veilig te houden.

Eenzijdig ongeluk in Rotterdam

Een letselschadespecialist van Solstad kan u na een ongeval van dienst zijn. We zoeken voor u uit of de aansprakelijkheid en eventuele schade op een derde partij verhaald kunnen worden. Wanneer het tot een rechtszaak komt, kunt u onze letselschade advocaat inschakelen om u te vertegenwoordigen tegenover de rechter. Zit u in de regio Rotterdam in een soortgelijke situatie? Neem dan contact met ons op.

Terug naar het overzicht