Smartengeld na letselschade

Letselschade kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Onder immateriële schade valt leed, pijn en verdriet, gederfde levensvreugde, of bijvoorbeeld een trauma of blijvende littekens na een arbeidsongeval of verkeersongeval. Dit is letsel dat vaak niet direct te zien is, maar wel een groot effect kan hebben op uw leven. Voor dit type letsel bestaat een speciaal soort schadevergoeding: smartengeld.

Specialistische hulp

Juist omdat het gaat om niet zichtbare schade is het moeilijk om de hoogte van smartengeld vast te stellen. Voor iemand zonder kennis en ervaring is het zeer moeilijk om in te schatten of er recht is op smartengeld en zo ja, hoeveel. Neem daarom een ervaren letselschade advocaat in de arm die u hierbij kan helpen. Solstad Advocaten staat in de gehele regio Rotterdam voor u klaar en heeft veel ervaring met het verhalen van smartengeld. Bovendien zijn onze advocaten zeer ervaren binnen de aansprakelijkheidsbranche en lid van verschillende specialisatieverenigingen. Hierdoor is de kwaliteit van onze werkzaamheden gewaarborgd en bent u verzekerd deskundige juridische bijstand.

Wanneer recht op smartengeld?

Of u recht heeft op smartengeld is afhankelijk van een heel aantal factoren. Hieronder benoemen we een aantal van deze factoren:

• De aard en ernst van het letsel;
• De mate van geleden pijn;
• De duur van het herstel;
• De mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is;
• Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding.

Uiteraard verschilt het per schadezaak of u recht heeft op smartengeld en wat de hoogte is van het smartengeld. Wij kunnen u wel vrijblijvend adviseren over uw letselschadezaak. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Of wilt u direct een deskundige letselschadespecialist in de arm nemen? Wij staan in Rotterdam en in de omgeving van Rotterdam voor u klaar om u bij te staan.