Wat te doen bij letselschade?

Wanneer u bent betrokken bij een ongeval waarbij u letselschade hebt opgelopen en het niet uw verantwoordelijkheid was, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Aangezien dit niet het eerste is waar men aan denkt na een ongeluk gaat er regelmatig bewijs verloren. Belangrijk om te weten dus, mocht u ooit in een dergelijke situatie terechtkomen.

Bij letselschade kunt u een vergoeding claimen voor materiële en immateriële schade. Onder materiële zaken vallen kosten als schade aan voorwerpen, medische kosten, de verminderde inkomsten, vervoerskosten, etc. Een schadevergoeding uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. U kunt hierbij denken aan pijn, littekens, blijvende lichamelijke en psychische klachten of vermindering in algemene levensvreugde.

Bewijs van letselschade

Als u betrokken raakt bij een ongeluk moet u als slachtoffer zelf het bewijs aanleveren. Om bewijs te verkrijgen kunt u bijvoorbeeld foto’s van de situatie maken. Mocht u daar op het moment niet toe in staat zijn, kan later terugkomen in sommige gevallen ook nuttig zijn. U kunt dan foto’s maken van de omgeving, bijvoorbeeld een kruispunt of een andere locatie. Daarnaast moet u proberen zoveel mogelijk getuigen te vinden. Wanneer het ongeval op de werkvloer plaats vindt, zijn foto’s van onder andere gevaarlijke machines of situaties ook nuttig bewijsmateriaal.

Wat betreft het bewijs voor de gemaakte kosten voor de letselschade is het van belang dat u alle bonnetjes bewaart. Ook al lijkt het soms niet zo belangrijk, u kunt hier later spijt van krijgen. De niet zo voor de hand liggende kosten kunnen tijdens het berekenen van de totale schade samen nog een behoorlijk bedrag worden. Als u bijvoorbeeld iemand moet inhuren om de tuin te onderhouden als u dit zelf (tijdelijk) niet meer kan, of regelmatig buitenshuis moet eten vanwege ziekenhuisafspraken, houd deze kosten dan bij en bewaar de bonnetjes.

Bij een letselschadevergoeding gaat het vaak over kosten die in het verleden zijn gemaakt, maar ook over een schatting van de in de toekomst te maken kosten. Het is van belang om ook met name de laatste goed uit te zoeken. Het zou namelijk vervelend zijn als de vergoeding is uitgekeerd en de kosten vervolgens toch een aanzienlijk stuk hoger uitvallen.

Letselschade Rotterdam

Komt u er niet uit met de andere partij en komt het tot een rechtszaak? Dan is het tijd om een letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocaat kan u tegenover de rechter vertegenwoordigen en kan zo proberen ervoor te zorgen dat u een degelijke schadevergoeding zal ontvangen. Neem voor meer informatie over letselschade contact met ons op!

Terug naar het overzicht